Fakro
NOVITUS

Biegi górskie na dystansie 11 km oraz 30 km

W dniu 20.06.2015r. odbędą się BIEGI GÓRSKIE NA DYSTANSIE 11 KM ORAZ 30 KM na ternie szlaków górskich Rytra i okolic w ramach projektu „Visegrad Sports Festival-3rd edition” współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund) realizowanego przez Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro w partnerstwie z Mesto Podolínecze Słowacji, Základní škola Opava z Czech oraz Inárcs Nagyközség Önkormányzata z Węgier.

Rajd turystyczny dla seniorów

W dniu 20.06.2015r. odbędzie się RAJD TURYSTYCZNY DLA SENIORÓW na ternie szlaków górskich Rytra i okolic w ramach projektu „Visegrad Sports Festival-3rd edition” współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund) realizowanego przez Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro w partnerstwie z Mesto Podolínecze Słowacji, Základní škola Opava z Czech oraz Inárcs Nagyközség Önkormányzata z Węgier.

Konferencja promocyjna

W dniu 20.06.2015r. odbędzie się KONFERENCJA PROMOCYJNA w Rytrze w ramach projektu „Visegrad Sports Festival-3rd edition” współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund) realizowanego przez Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro w partnerstwie z Mesto Podolínecze Słowacji, Základní škola Opava z Czech oraz Inárcs Nagyközség Önkormányzata z Węgier.

Ultramaraton Górski na dystansie 50 km

W dniu 20.06.2015r. odbędzie się ULTRAMARATON GÓRSKI NA DYSTANSIE 50 KM na ternie szlaków górskich Rytra i okolic w ramach projektu „Visegrad Sports Festival-3rd edition” współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund) realizowanego przez Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro w partnerstwie z Mesto Podolínecze Słowacji, Základní škola Opava z Czech oraz Inárcs Nagyközség Önkormányzata z Węgier.

Sztafeta biegowa na trasie Maratonu

W dniu 21.06.2015r. odbędzie się SZTAFETA BIEGOWA NA TRASIE MARATONU WYSZEHRADZKIEGO (PODOLINEC-RYTRO) w ramach projektu „Visegrad Sports Festival-3rd edition” współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund) realizowanego przez Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro w partnerstwie z Mesto Podolínecze Słowacji, Základní škola Opava z Czech oraz Inárcs Nagyközség Önkormányzata z Węgier.

Wyszehradzki Festiwal Sportowy – 3 edycja

Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro w partnerstwie z Mesto Podolínecze Słowacji, Základní škola Opava z Czech oraz Inárcs Nagyközség Önkormányzata z Węgier od 06.2015r. realizuje projekt „Visegrad Sports Festival-3rd edition” współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Visegrad Sports Festival-3rd edition

Zapraszamy do udziału w projekcie "Visegrad Sports Festival-3rd edition" realizowanego przez Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro w partnerstwie z Mesto Podolínec ze Słowacji, Základní škola Opava z Czech oraz Inárcs Nagyközség Önkormányzata z Węgier.

Współorganizatorzy

Partnerzy Biegów

Sponsorzy Biegów

Patronat medialny